Brief regering; Verkoop van pantservoertuigen CV-90 aan Estland - Materieelprojecten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 januari 2019
kalender

1.

Tekst

27 830 Materieelprojecten

Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 december 2014

Als gevolg van de nota In het belang van Nederland en de aanvullende begrotingsafspraken van oktober 2013 zal Defensie 44 CV90 Infanterie Gevechtsvoertuigen afstoten. U bent hierover onder meer geïnformeerd met de brief van 25 oktober 2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 7) en recent met de brief van 1 oktober 2014 (Kamerstuk 27 830, nr. 137).

Ingevolge de motie-Van den Doel c.s. (Kamerstuk 22 054, nr. 24 van 17 december 1996) bericht ik u dat met Estland overeenstemming is bereikt over de verkoop van 44 pantservoertuigen CV-90. Daarnaast worden mee verkocht twee Leopard I brugleggers, twee Leopard I bergingstanks en twee Leopard I genietanks. Verder behelst de overeenkomst opleidingen, gereedschap voor de CV-90 en een klein pakket reservedelen Leopard I.

De tekening van het contract staat gepland voor december 2014. De levering zal plaatsvinden vanaf 2016 tot 2018.

De verkoopopbrengst is commercieel vertrouwelijk, daarover informeer ik u afzonderlijk met brief nr. BS20140342441.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Noot 1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.