2e Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 2 december 2014

1.

Kerngegevens

Officiële titel 2e Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) vrijdag 28 november 2014
Document­datum 28-11-2014
Publicatie­datum 03-12-2014
Kenmerk 2014A04688
Commissie(s) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

Den Haag, 2 december 2014

DER

STATEN-GENERAAL 2

e

HERZIENE CONVOCATIE

(Aanvangstijdstip gewijzigd: 16.45 uur (in verband met wijziging plenair schema)

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BiZa iv.m. agendapunt 9

EU i.v.m. agendapunt 36

EZ i.v.m. agendapunt 34, 37

FIN i.v.m. agendapunt 5, 6, 33, 34

i.v.m. agendapunt

OCW 10, 11

SZW i.v.m. agendapunt 37

V&J i.v.m. agendapunt 9, 34

i.v.m. agendapunt

WR 9

Activiteit:

Procedurevergadering

Datum:

dinsdag 2 december 2014

Tijd:

uur 16.45 - 17.45

Openbaar/besloten:

r openbaa

Onderwerp:

Procedures en brieven (Let op: tijdstip gewijzigd i.v.m. plenaire overlap)

Brievenlijst

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

1.

Wet- en regelgeving

2. Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
 • 28 november 2014

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid

(XV) voor het jaar 2014

(wijziging samenhangende met de

Najaarsnota)

 • 34085-XV

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 4 december 2014 te 14.00 uur

Noot:

Beantwoording van de vragen door de regering dient plaats te vinden op donderdag 11 december 2014, uiterlijk voor 14.00 uur. De plenaire behandeling is voorzien in de daaropvolgende week van 16 t/m 18 december 2014

(week 51).

Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3. Agendapunt:

Aanbieding onderzoek CBS naar beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

Zaak:

Brief regering

 • minister van

Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 17 november 2014

Aanbieding onderzoek CBS naar beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen

 • 27099-22

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Noot:

AO plannen (februari 2015, 3 uur)

4. Agendapunt:

Sociaal akkoord: voortgang sectorplannen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 17 november 2014

Sociaal akkoord: voortgang sectorplannen - 33566-71

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

5. Agendapunt:

Hoofdlijnen nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 17 november 2014

Hoofdlijnen nieuwe financieringssystematiek kinderopvang - 31322-261

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg kinderopvang.

Volgcommissie(s):

FIN

6. Agendapunt:

Verzamelbrief kinderopvang: toezicht, handhaving en veiligheid

Zaak:

Brief regering

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
 • 17 november 2014

Verzamelbrief kinderopvang: toezicht, handhaving en veiligheid

 • 31322-262

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg kinderopvang.

Noot:

AO plannen (februari 2015, 3 uur)

Volgcommissie(s):

FIN

7. Agendapunt:

Ruimte voor (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 20 november 2014

Ruimte voor (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang - 31322-263

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg kinderopvang.

8. Agendapunt:

Aanpak concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 20 november 2014

Aanpak concurrentie op arbeidsvoorwaarden - 2014Z21322

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg handhaving op 17 december 2014.

9. Agendapunt:

EU-arbeidsmigratie, voortgang en maatregelen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 20 november 2014

EU-arbeidsmigratie, voortgang en maatregelen - 2014Z21321

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmigratie.

Noot:

AO plannen (februari/maart 2015)

Volgcommissie(s): BiZa, WR, V&J

10. Agendapunt:

Voortgang overleg met VNG over harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 21 november 2014

Voortgang overleg met VNG over harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen - 31322-264

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg kinderopvang.

Volgcommissie(s):

OCW

11. Agendapunt:

Samenhang tussen diverse trajecten op het terrein van kinderopvang

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 21 november 2014

Samenhang tussen diverse trajecten op het terrein van kinderopvang - 31322- 265

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg kinderopvang.

Volgcommissie(s):

OCW

12. Agendapunt:

Voortgang Agenda Integratie 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 21 november 2014

Voortgang Agenda Integratie 2014 - 32824-79

Voorstel:

(Desgewenst) betrekken bij het VAO Integratieonderwerpen op 2 december 2014.

13. Agendapunt:

Reactie op motie van de leden Voortman (GroenLinks) en Pieter

Heerma (CDA) inzake mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarig tweede arbeidsovereenkomst (33 818, nr. 54)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 25 november 2014

Reactie op motie van de leden Voortman en Pieter Heerma inzake mogelijkheden te onderzoeken van een meerjarig tweede arbeidsovereenkomst - 33818-60

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

14. Agendapunt:

Reactie op de brief van Vereniging voor Vrouw en Recht en

Clara

Wichmann over opvattingen CEDAW over zwangerschaps-en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

Zaak:

Brief regering

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
 • 25 november 2014

Reactie op de brief van Vereniging voor Vrouw en Recht en

Clara

Wichmann over opvattingen CEDAW over zwangerschaps-en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

 • 2014Z21590

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Noot:

Adressant reactie toezenden

15. Agendapunt:

Reactie op de resultaten van het meldpunt voor werkverdringing in het personenvervoer van de FNV

Zaak:

Brief regering

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
 • 25 november 2014

Reactie op de resultaten van het meldpunt voor werkverdringing in het personenvervoer van de FNV

 • 2014Z21591

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Noot:

Adressant reactie toezenden

16. Agendapunt:

Feitenrelaas over de totstandkoming en (timing van) publicatie van de twee rapporten over Turkse Nederlanders (motivaction en ‘parallelle samenleving’)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 26 november 2014

Feitenrelaas over de totstandkoming en (timing van) publicatie van de twee rapporten over Turkse Nederlanders (motivaction en ‘parallelle samenleving’) - 2014Z21670

Voorstel:

(Desgewenst) betrekken bij het VAO Integratieonderwerpen op 2 december 2014.

17. Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid De Graaf om een brief inzake uitkeringstoerisme Oost-Europa (zaak Dano)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 26 november 2014

Reactie op verzoek van het lid De Graaf om een brief inzake uitkeringstoerisme Oost-Europa (zaak Dano) - 2014Z21683

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmigratie.

18. Agendapunt:

Psychische klachten en participatie

Zaak:

en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Brief regering

 • minister van Sociale Zaken
 • 1 december 2014

Psychische klachten en participatie

 • 2014Z22040

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Deze brief is ondertekend door de minister en de staatssecretaris van SZW en is ingediend mede namens de bewindspersonen van VWS.

De brief heeft een breed bereik en zou daarom bij verschillende algemene overleggen kunnen worden besproken; te denken valt aan een algemeen overleg arbeidsongeschiktheid.

19. Agendapunt:

Verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 1 december 2014

Verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen - 2014Z22042

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsomstandigheden.

Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid

20. Agendapunt:

Geactualiseerde planning pensioenonderwerpen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 18 november 2014

Geactualiseerde planning pensioenonderwerpen - 32043-231

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg pensioenonderwerpen.

21. Agendapunt:

Reactie op verzoek van het lid Karabulut over het bericht dat inmiddels 2,5 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 19 november 2014

Reactie op verzoek van het lid Karabulut over het bericht dat inmiddels 2,5

miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven - 24515-293

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid.

22. Agendapunt:

Aanbieding onderzoek gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 19 november 2014

Aanbieding onderzoek gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid - 24515-294

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid.

23. Agendapunt:

Harmonisatie instrumenten Participatiewet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 21 november 2014

Harmonisatie instrumenten Participatiewet - 33161-195

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten op 10 december 2015.

24. Agendapunt:

Reactie op een brief van dhr Visser over gang van zaken bij overgang pensioenfonds Psychotechniek naar Delta

Lloyd

Zaak:

Brief regering

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma

 • 21 november 2014

Reactie op een brief van dhr

V. over gang van zaken bij overgang pensioenfonds Psychotechniek naar Delta Lloyd

 • 2014Z21398

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

Adressant reactie toezenden

25. Agendapunt:

Reactie op de motie leden Schouten en Ulenbelt (Kamerstuk 33 853

nr.13) over welke consequenties de toepassing van de twee¬

woningen-regel, overeenkomstig de AOW, in de Anw heeft

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 24 november 2014

Reactie op de motie van de leden Schouten en Ulenbelt over welke consequenties de toepassing van de twee-woningen-regel, overeenkomstig de

AOW, in de Anw heeft - 33853-16

Voorstel:

Ter bespreking.

26. Agendapunt:

Reactie op de moties over kostendelersnorm en over maximeren bijstandsuitkering en vakantie in de WWB

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 24 november 2014

Reactie op de moties over kostendelersnorm en over maximeren bijstandsuitkering en vakantie in de WWB - 30545-143

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg WWB-

onderwerpen en de Participatiewet.

27. Agendapunt:

Onderzoek loondispensatie in de Participatiewet

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 25 november 2014

Onderzoek loondispensatie in de Participatiewet - 2014Z21592

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg WWB-

onderwerpen en de Participatiewet.

28. Agendapunt:

Voortgang verkenning inzet pensioen voor aflossing woningschuld

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 28 november 2014

Voortgang verkenning inzet pensioen voor aflossing woningschuld - 2014Z21975

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg pensioenonderwerpen.

29. Agendapunt:

Aansluitingsbeleid Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 1 december 2014

Aansluitingsbeleid Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven - 2014Z22025

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg pensioenonderwerpen.

30. Agendapunt:

Stichting Pensioenfonds

Alcatel-Lucent

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 1 december 2014

Stichting Pensioenfonds

Alcatel-Lucent - 2014Z22026

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

31. Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2015

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 26 november 2014

Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2015 - 2014Z21801

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting SZW 2015.

32. Agendapunt:

Schriftelijke beantwoording op de afwijzing van het sectorplan uitzendsectorplan

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 27 november 2014

Schriftelijke beantwoording op de afwijzing van het sectorplan uitzendsectorplan - 2014Z21854

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting SZW 2015.

33. Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Vliet over maatschappelijke gevolgen van inkomenspolitiek, naar aanleiding van een artikel uit het

Financieele Dagblad van 12 november 2014(‘Nivelleren gaat nog twee jaar door’)

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

 • 20 november 2014

Reactie op het verzoek van het lid Van Vliet over maatschappelijke gevolgen van inkomenspolitiek, naar aanleiding van een artikel uit het Financieele

Dagblad van 12 november 2014 (‘Nivelleren gaat nog twee jaar door’) - 34000-XV-53

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting SZW 2015.

Volgcommissie(s):

FIN

34. Agendapunt:

Reactie op rappel van het lid Schouten inzake een overzicht van de ingezette en in te zetten instrumenten omtrent het schuldenbeleid en terugkoppeling gesprek met werkgeversorganisatie AWVN over reshoring

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 24 november 2014

Reactie op rappel van het lid Schouten inzake een overzicht van de ingezette en in te zetten instrumenten omtrent het schuldenbeleid en terugkoppeling gesprek met werkgeversorganisatie AWVN over reshoring - 24515-295

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting SZW 2015.

Volgcommissie(s):

V&J, EZ, FIN

35. Agendapunt:

Uitvoering van de motie Schouten over kinderbijslag in Caribisch

Nederland (Kamerstuk 33 750 XV, nr. 56)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma - 25 november 2014

Uitvoering van de motie Schouten over kinderbijslag in Caribisch Nederland

(Kamerstuk 33 750 XV, nr. 56) - 2014Z21632

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Begroting SZW voor het jaar 2015

Europese aangelegenheden

36. Agendapunt:

Eindbrief afwikkelen voorschotten Stichting Opleidingsfonds

Groothandel (SOG)

Zaak:

Brief regering

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Klijnsma

 • 24 november 2014

Eindbrief afwikkelen voorschotten Stichting Opleidingsfonds Groothandel

(SOG)

 • 26642-129

Voorstel:

Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Europees Sociaal Fonds

Noot:

AO plannen (februari/maart 2015, 2 uur)

Volgcommissie(s):

EU

Brieven van overige bewindspersonen

Geen agendapunten

Overig

Agendapunt:

37.

Voorstellen Toekomst- en onderzoeksagenda 2015

Zaak:

Stafnotitie

 • griffier, E.A.J. Groen
 • 14 november 2014

Toets en selectie voorstellen Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 2014Z20694

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

De commissie voor de Rijksuitgaven heeft de commissie SZW verzocht om het gedane onderzoeksvoorstel over de invloed van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid aan te scherpen.

Volgcommissie(s):

EZ, SZW

Agendapunt:

Reactie Ambassade van het Koninkrijk Marokko n.a.v. uitnodiging van 38.

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor gesprek

Zaak:

Brief derden - Ambassade van het Koninkrijk Marokko (NL) te Den Haag - 20 november 2014

Reactie Ambassade van het Koninkrijk Marokko n.a.v. uitnodiging van vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor gesprek - 2014Z21364

Voorstel:

Ter bespreking.

Rondvraag

Geen agendapunten

Ad-hoc besluitvorming

39. Agendapunt:

Verzoek om een hoorzitting over het wetsvoorstel dat leidt tot versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 28 november 2014

Verzoek om een hoorzitting over wetsvoorstel Versnelling verhoging AOW-

leeftijd - 2014Z21976

Voorstel:

Het verzoek is na een e-mailprocedure, wegens onvoldoende steun, niet gehonoreerd.

Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer: 2014A04688

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.