34000 VI, nr. 41 - Motie Helder/Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie - Vaststelling begroting Veiligheid en Justitie 2015 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

34000 VI, nr. 41 - Motie Helder/Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie - Vaststelling begroting Veiligheid en Justitie 2015

Deze motie werd op 26 november 2014 ingediend door het Tweede Kamerlid Lilian Helder (PVV) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Veiligheid en Justitie 2015 en was mede ondertekend door Geert Wilders (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

zegt het vertrouwen op in de Minister van Veiligheid en Justitie.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 26 november 2014, motie, nr. 41     KST34000VI41
Motie Helder/Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie
 

2.

Dossier