Motie Helder/Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 21 januari 2018
kalender

1.

Tekst

34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN HELDER EN WILDERS

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich in Nederland een groeiende groep jihadisten bevindt die wil afreizen om voor een Islamitische Staat, Al-Nusra en/of andere terroristische organisaties te vechten, dan wel zich daarbij aan te sluiten;

constaterende dat het beleid van het kabinet erop is gericht om jihadisten in Nederland te houden in plaats van hen te laten vertrekken en ervoor te zorgen dat ze Nederland niet meer inkomen;

constaterende dat deze aanpak van het kabinet de kans op aanslagen in Nederland alleen maar groter maakt;

zegt het vertrouwen op in de Minister van Veiligheid en Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder

Wilders


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.