34082 - Aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden en uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

34082 nl - wetsvoorstel
Aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden en uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 november 2014 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is bepalingen op te nemen in het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers in het strafproces en van de werking van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(49 stuks)

2 17 november 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST340821
Koninklijke boodschap
 
2 17 november 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 17 november 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST340822
Voorstel van wet
 
2 17 november 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST340823
Memorie van toelichting
 
2 17 november 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.