Erik Ziengs op werkbezoek bij noordelijke bouwbedrijven

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op zondag 2 november 2014, 1:37.

Op vrijdag 30 oktober bracht VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs samen met Statenlid Willemien Meeuwissen en de Asser VVD-fractievoorzitter Roald Leemrijsse een uitgebreid werkbezoek aan de Noordelijke Vereniging Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU). Daarbij kwamen vooral de verstoorde concurrentieverhoudingen en de sterk toegenomen regeldruk ter sprake.

De NVBU is in Drenthe de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Zij is voornamelijk actief in de Noordelijke provincies. Bij de NVBU zijn circa 140 bouwbedrijven aangesloten, allemaal MKB-bedrijven. Het werkbezoek startte bij Bouwbedrijf Hendriks in Assen. Daar werd dik een uur lang gesproken over de problemen in de bouw. Daarna werd een bezoek gebracht aan een bouwplaats in Assen, waar een appartementengebouw klaar werd gemaakt voor oplevering in december. Het werkbezoek eindigde bij Aannemers- en familiebedrijf Gebr. Blomberg te Smilde. In de kantine, samen met de mannen. Met bier en bitterballen. Zoals het hoort op vrijdagmiddag.

Aardbevingsschade

Er is een consortium opgericht om de aardbevingsschade in Groningen te herstellen. Daarin zitten enkele grote bouwbedrijven, waarmee zaken wordt gedaan. Daardoor komen MKB-bedrijven niet aan bod. Terwijl zij vaak gewend zijn om te renoveren terwijl de bewoners in huis blijven wonen. En dus prima werk kunnen leveren. Erik Ziengs zegde toe naar de stand van zaken te informeren. Immers, het was vooral de bedoeling om lokale aannemers het werk te gunnen.

Aanbestedingswet

Sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 wordt het principe ‘EMVI, tenzij’ gehanteerd. Bij EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving) beoordeelt de opdrachtgever de inschrijvingen niet alleen op prijs, maar ook op aangeboden kwaliteit. Deze methodiek is er op aandringen van het bedrijfsleven gekomen. Echter, het opstellen van een aanbieding kost hierdoor heel veel tijd. Er wordt namelijk heel erg veel gevraagd en de ICT ondersteuning (Tendernet) laat sterk te wensen over. De kosten voor de aannemers rijzen de pan uit. Erik gaf aan dat het expertisecentrum aanbesteden (PIANOo) hier wellicht een goede rol in kan spelen. Hij gaat de ontwikkeling van Tendernet kritisch volgen.

Administratieve lasten

Daarnaast gaven alle aanwezigen aan erg veel administratieve lasten te ervaren. Vooral van wetten rond personeel: de WWZ (Wet Werk en Zekerheid), hoe om te gaan met de VAR-verklaring en de Werkkostenregeling. Het grootste risico voor een werkgever is echter dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Dat kan leiden tot jarenlange kosten voor de werkgever. Een gemiddeld MKB-bedrijf kan dit niet ophoesten. Erik hamert erop in de Tweede Kamer en bij de Minister: niet steeds meer regels en wetten maken. Keer terug naar de basis. Maak wetten en regels die ook voor MKB-bedrijven uitvoerbaar zijn.

Duitsland

Ook kwam het werken in Duitsland aan de orde. Dit is voor een Nederlandse aannemer feitelijk ondoenlijk. Zo moet al het personeel van te voren aangemeld zijn. Waardoor je alle flexibiliteit kwijtraakt. Ook andere regels maken het werken over de grens ondoenlijk. Erik gaat dit bespreken met VVD-collega Cora van Nieuwenhuizen in het Europees Parlement.

Tenslotte: de regels voor Social Return on Investment (SROI) zijn voor MKB-bedrijven praktisch onuitvoerbaar. Een linkse Kamermeerderheid heeft hier echter geen boodschap aan, aldus Erik Ziengs. Fractievoorzitter VVD Assen Roald Leemrijse tipte de aanwezigen om na te gaan of ze kunnen deelnemen aan de SROI-pool die opgezet wordt in Groningen en Assen e.o. Dat maakt het ook voor MKB-bedrijven mogelijk om te voldoen aan de SROI verplichtingen.

Statenlid Willemien Meeuwissen informeerde nog naar het gebruik van de Provinciale regelingen zoals het MKB-fonds en de TOP-regeling. Dit blijkt echter voor de meeste MKB-bouwondernemingen niet interessant. De eigenaren werken iedere dag heel hard om alle bouwklussen op tijd af te krijgen. Zij hebben geen tijd om zich in innovatie en regelingen te verdiepen. Ze hebben veel meer aan aanbestedingen die worden opgeknipt. Iets voor de lokale overheden om rekening mee te houden.