34000 XIII, nr. 95 - Motie Dik-Faber/Van Veldhoven over 100% verantwoorde soja in de varkens- en pluimveehouderij - Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) en de Diergezondheidsfonds 2015

Deze motie werd op 30 oktober 2014 ingediend door het Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) en de Diergezondheidsfonds 2015 en was mede ondertekend door Stientje van Veldhoven-van der Meer (D66) i. De tekst werd op 3 november 2014 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

spreekt uit dat ook van de varkens- en pluimveehouderij mag worden verwacht dat zij de gemaakte afspraken nakomen;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de varkens- en pluimveehouderij en deze sectoren indringend te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de doelstelling van 100% verantwoorde soja op korte termijn te halen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 november 2014, gewijzigde motie, 34000 XIII, nr. 95     KST34000XIII95
Gewijzigde motie Dik-Faber/Van Veldhoven (ter vervanging van 34000-XIII, nr. 78) over 100% verantwoorde soja in de varkens- en pluimveehouderij
 

2.

Dossier