Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 24 januari 2021
kalender

Geef patiënt inzicht in kwaliteit zorg

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 30 oktober 2014, 14:32.

Foto Flickr / Alex Prolmos

Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat hun arts zijn vak verstaat en goede zorg levert. De kwaliteit van de zorg is voor de patiënt echter nog lastig te achterhalen. Kwaliteitsinformatie over artsen en zorginstellingen is wel openbaar, maar versnipperd en daardoor niet vindbaar. Ik pleit ervoor dat deze informatie veel toegankelijker wordt, want de patiënt heeft het recht om te weten of zijn dokter of de zorginstelling die hij bezoekt, goede zorg leveren.

Die lijst met gegevens over de kwaliteit van artsen en zorginstellingen moet eenvoudig te raadplegen zijn. Daarom stel ik voor dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deze gegevens verzamelt en op een overzichtelijke manier aan geïnteresseerden aanbiedt. Laagdrempelig, begrijpelijk en toegankelijk. Niet om een soort schandpaal te creëren, maar om inzicht te geven over hoe het er aan toe gaat in de zorg. En om ervoor te zorgen dat de inspectie kan ingrijpen, ook bij falend bestuur. Met als doel de zorg beter te maken en onveiligheid te voorkomen.

Bestuurders zijn er verantwoordelijk voor dat hun zorgprofessionals goede en veilige zorg kunnen bieden. Wij willen dan ook dat zorgbestuurders zich hier verantwoordelijk voor voelen en zich ernaar gedragen. Integer, transparant en patiëntgericht. Ook dat gaat vaak goed, maar niet altijd. Om misstanden te voorkomen, willen we dat er ook aan bestuurders vooraf kwaliteitseisen worden gesteld. Dat ze zich toetsbaar opstellen en verantwoorden. Zodat de kwaliteit inzichtelijk is. Hierdoor staat het goede voorbeeld centraal. En worden mensen die hard werken voor de patiënt beloond.

Natuurlijk, zorg is mensenwerk en fouten worden gemaakt. Maar een patiënt moet eenvoudig kunnen achterhalen welke arts zijn vak verstaat en welke niet. Op die manier werken we aan goede zorg, waar mensen op kunnen vertrouwen.