Kabinet moet met voedselvisie komen

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op dinsdag 28 oktober 2014, 20:02.

Foto Flickr / Bob Peters

Het kabinet moet een actiever voedselbeleid gaan voeren. De voedselsector legt de nadruk te veel op de kwantiteit en de prijs, en te weinig op de kwaliteit. Het kabinet moet daarom met plannen komen om ervoor te zorgen dat het voedsel veilig is, dat het gezond is en dat mensen kunnen weten wat ze eten. Daarom wil ik dat de regering met een voedselvisie komt.

Bedrijven sjoemelen en doen net alsof paardenvlees rundvlees is, of dat niet-biologisch wel biologisch is. Consumenten weten daardoor niet meer wat ze eten. Maar er zijn ook steeds meer gezondheidsrisico’s die met voedsel te maken hebben. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en antibiotica in de veehouderij hebben gevolgen de volksgezondheid. Wij willen dat de regering zorgt dat de nadruk komt te liggen op kwaliteit van ons voedsel.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleitte onlangs ook voor een dergelijke voedselvisie, en deed meerdere concrete aanbevelingen die ik graag terug zou zien. De WRR stelt in het rapport 'Naar een voedselbeleid' onder meer voor om actief risico’s voor de volksgezondheid tegen te gaan. Gedoeld wordt daarmee bijvoorbeeld op de ontwikkeling van multiresistente bacteriën door het te grote gebruik van antibiotica in de veehouderij. Maar ook op de noodzakelijke verschuiving van dierlijke naar plantaardige producten. Ook vindt de WRR dat departementen, met name van Economische Zaken en Volksgezondheid, beter moeten samenwerken aan gezonde en veilige voeding.