Juncker kortwiekt vrijhandelsverdrag TTIP

Met dank overgenomen van A.M.C. (Anne-Marie) Mineur i, gepubliceerd op zaterdag 18 oktober 2014, 22:11.

De beoogde voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker, wil stoppen met het omstreden geschillenbeslechtingssysteem ISDS in het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten, TTIP. Dat onthulde NRC-journaliste Caroline de Gruyter afgelopen woensdag. Juncker zou daarmee het vertrouwen van de burger willen terugwinnen. De SP stelt vragen.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur wil van de commissie weten wat er waar is van het verhaal van De Gruyter: “Dit zou heel goed nieuws zijn, en niet geheel onverwacht. Juncker heeft al eerder gezegd dat hij het vreemd vindt om een nieuwe geschillencommissie op te tuigen. Hij is geen voorstander van private gerechtshoven, omdat ze hun beslissingen niet altijd hoeven te rechtvaardigen. Dat is zeer terechte kritiek, en ik zou dit besluit dan ook van harte toejuichen. Eens te meer omdat we geluiden horen dat de Verenigde Staten ISDS als noodzakelijke voorwaarde zien voor het verdrag.”

Mineur denkt dat het weghalen van het ISDS-systeem gevolgen kan hebben voor de rest van het verdrag: “Mogelijk sneuvelt het hele verdrag hiermee, en dat zou echt goed nieuws zijn. Wij hebben ons steeds fel tegen TTIP verzet, omdat het vooral korte metten maakt met regels die voedselveiligheid, milieu en sociale rechten beschermen. Het systeem zou vooral het Europese voorzorgsbeginsel ondergraven, dat zorgt dat alleen producten op de markt worden gebracht waarvan is aangetoond dat ze veilig zijn.”

Ook het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) werkt met het ISDS-systeem. Mineur wil graag weten of ISDS ook hier geschrapt wordt. “Als Juncker het vertrouwen van de burger wil terugwinnen, dan ligt dat wel voor de hand. Het verzet groeit, en dat gaat echt niet over als Juncker zich beperkt tot het Amerikaanse vrijhandelsverdrag.”