Spreektekst Algemeen Overleg Transities Wmo

Met dank overgenomen van B. (Bas) van 't Wout i, gepubliceerd op woensdag 8 oktober 2014, 2:47.

Voorzitter,

Gisteren vond ik een mooie column van publicist Jos van der Lans op de site van gemeentenvendetoekomst.nl In die column vertelt Van der Lans, die je overigens zeker niet kunt verwijten lid van de VVD te zijn, hoe hij naar aanleiding van veel debatten en mediaberichten nu wel eens zelf wilde zien hoe rampzalig het nu allemaal verliep met de decentralisatie. Hij besloot mee te gaan reizen op de tour van de staatssecretaris. Ik raad iedereen vooral aan zelf de column te lezen, maar wil graag zijn slotzinnen citeren:

‘Feit is, dat er in deze maand vele duizenden inkoopcontracten met zorgaanbieders voor 2015 getekend worden, waarvan er niet een de krant haalt, terwijl de noodkreet van een door bezuinigingen getroffen bestuurder over vijf kolommen uitgemeten wordt. Zo strijden er rondom de decentralisaties dus twee werkelijkheden om voorrang. Die van de angst en die van de vernieuwing. In de media is de laatste aan de verliezende hand, maar in onze stadhuizen […] lijkt een belangrijke slag gewonnen. Laten dat nu toevallig precies de plekken zijn die er bij de decentralisaties echt toe doen.’ Einde citaat.

Voorzitter, dit is precies wat ik telkens meemaak bij mijn bezoeken aan gemeenten en gesprekken met wethouders. Het soms voorgespiegelde armageddon van de zorg is er niet en komt er niet. Maar als ik het zeg, heeft het wellicht een te hoog wij van wc-eend gehalte, dus was het fijn dit eens van een oud GroenLinks senator te lezen, die het bovendien veel mooier kan verwoorden.

Voorzitter,

De transitie en hervorming van de langdurige zorg is een van de grootste operaties in Nederland van de afgelopen jaren. Het is ondenkbaar dat je bij de uitrol van zo’n operatie niet tegen problemen oploopt. Daar kijk ik in ieder geval niet van op. Die problemen moet je vervolgens benoemen en oplossen, zoals gisteren bijvoorbeeld is gedaan met de zogenaamde vergeten groep, maar we moeten niet het beeld creëren van een operatie die helemaal misgaat en dat beeld zie en hoor ik te vaak terug.

Voorzitter,

Wat de VVD betreft ligt de decentralisatie van de WMO op het goede spoor, maar er zijn nog wel wat wissels te verzetten en stations te passeren. Daar moet en zal de staatssecretaris, maar vooral ook alle andere betrokkenen heel hard aan werken.

Bevorderen rol gemeenteraad

Dat brengt mij ook bij de vraag voor de staatssecretaris hoe hij gaat bevorderen dat de decentralisatie niet alleen een proces van lokale bestuurders, aanbieders en het Rijk is, maar vooral een waar de gemeenteraadsleden hun rol kunnen en gaan pakken. Die democratische control is immers een van de dragers van de hele transitie.

Ook vernieuwing centraal

In hetzelfde kader: veel inspanningen lijken nu , begrijpelijk, gericht op continuiteit van zorg, maar hoe zorgen we dat ook die vernieuwing die we willen prominent op de agenda blijft?

Kamer betrekken

De VVD ziet graag dat de kamer de komende maanden intensief betrokken blijft bij de voortgang van de decentralisaties, hoe wil de staatssecretaris dat vormgeven?

Vliegende brigade

Al eerder hebben wij bepleit, dat er in 2015 iets als een vliegende brigade moet zijn die inspringt daar waar mensen in de knel zitten. Is zoiets er nu? Veel inspanningen en commissies lijken nu gericht op bestuurders en aanbieders, maar waar kan de burger straks terecht als iets niet goed gereld is? Kan er niet een telefoonnummer komen waar mensen zich met eventuele problemen kunnen melden? (0800-help?)

Huishoudtoeslag en fraude dienstencheque

De VVD hoort graag van de staatssecretaris hoeveel gemeenten nu plannen ingediend hebben voor de huishoudtoeslag. Ook graag zijn reactie op de gepresenteerde dienstencheques, die naar mening van de VVD een groot frauderisico met zich meebrengen

Fraudebrief overheveling

In het kader van fraude vraag ik de staatssecretaris ook wanneer zijn toezegging aan de VVD voor een brief hoe wij borgen dat kennis over fraude en frauders ook overgedragen wordt binnen de transitie zal komen.

Voorzitter,

Er is nog veel te doen maar we zijn op het goede spoor vindt de VVD. Ik hoop dat de energie die Jos van der Lans op de stadhuizen slag ook snel mag leiden tot een reël beeld van de transitie, waar veel mooie dingen al gebeuren en problemen gewoon opgelost moeten worden.