Jonge docenten kansen bieden

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op zondag 5 oktober 2014, 2:49.

De Partij van de Arbeid wil jonge docenten kansen geven. Omdat zij vernieuwing brengen in het onderwijs en we hen in de toekomst hard nodig hebben. Ik ben dan ook bijzonder blij dat Lodewijk Asscher geld uittrekt om 1400 jonge docentenperspectief op werk te bieden. Dit betekent voor talloze afgestudeerde leraren kansen op een baan. Bovendien kunnen extra handen in de klas zorgen voor minder werkdruk en kleinere klassen.

Toch maak ik me ook zorgen over de positie van jonge docenten. Veel van deze beginnende leerkrachten denken erover om het onderwijs de rug toe te keren. Zij zien voor zichzelf geen toekomst in het onderwijs; een zorgelijke ontwikkeling. Met oog op de uitstroom van oudere leerkrachten de komende jaren, hebben we deze jonge talenten hard nodig. Veel te vaak hoor ik van jonge docenten dat de werkdruk te hoog is, de begeleiding niet optimaal en het toekomstperspectief niet uitdagend genoeg.

Doordat dit kabinet in het Nationaal Onderwijsakkoord en bij de begrotingsafspraken honderden miljoenen extra heeft uitgetrokken om de situatie van docenten te verbeteren, zijn we al op de goede weg. Maar dit is wat mij betreft niet voldoende. Ik heb staatssecretaris Sander Dekker daarom gevraagd hoe hij vooruitgang denkt te kunnen boeken. Ik wil dat hij de komende tijd met scholen duidelijke afspraken maakt over de wijze waarop zij de positie van startende leraren gaan verbeteren.

Het mag niet blijven bij mooie woorden. Ik wil dat startende docenten beter worden begeleid en de werkdruk van docenten nu echt wordt aangepakt. Daar blijf ik me voor inzetten.