Partijdiscussie 2015: waar wil je het over hebben? - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 10 augustus 2020
kalender

Partijdiscussie 2015: waar wil je het over hebben?

Met dank overgenomen van H.J. (Rik) Grashoff i, gepubliceerd op donderdag 2 oktober 2014.

Het zal je niet ontgaan zijn: op dit moment loopt een partijbrede discussie over militaire interventies. Onder andere met een flink aantal bijeenkomsten in het land, en digitale ledenraadpleging. Inmiddels kijken we alweer verder: over welke onderwerpen willen we in 2015 een partijbrede discussie voeren? Ik hoor graag jouw mening!

Partijbrede discussies zijn onderdeel van de ingrijpende vernieuwing van onze partijdemocratie; we willen leden, maar ook geïnteresseerden van buiten en externe deskundigen, intensiever betrekken bij discussies over visie en standpunten van de partij. In 2015 willen we ook weer 1 of 2 grote onderwerpen bij de kop pakken. Voor de wijze waarop we die discussies vorm geven, leren we van de nu lopende reeks over militaire interventies.

Ik wil graag allereerst vragen: wat vind je het meest in het oog springende onderwerp waarover volgend jaar een uitgebreide discussie nodig is?

Daar heb ik zelf natuurlijk ook wel ideeën over, maar ik wil het eerst van jou horen. We zetten alle reacties op een rij en maken dan als partijbestuur, op basis van advies van onze Permanente Programmacommissie (PPC, lees meer) een afgewogen keuze. Dat zullen we doen vóór het congres van 7 februari 2015, zodat een ieder indien nodig daar nog invloed kan uitoefenen. Het moet gaan om thema's:

  • die van groot maatschappelijk belang zijn;
  • die relevant zijn voor het GroenLinks-gedachtengoed (bijvoorbeeld omdat je vindt dat de visie van GroenLinks verouderd is of onvoldoende uitgewerkt);
  • waarover binnen de partij brede behoefte is om met elkaar van gedachten te wisselen.

Waar vind je dat het volgend jaar over moet gaan? Laat het weten!

Hoe loopt de discussie over militaire interventies?

Het gaat heel goed met de lopende partijbrede discussie over militaire interventies. Per bijeenkomst hebben we ruim 40 deelnemers, dat betekent dat in totaal zo'n kleine 400 leden en geïnteresseerden intensief met het onderwerp aan de slag zijn. Dit nog naast een toenemend aantal online-reacties op de website van de Helling. Zelf ervaar ik de bijeenkomsten als positief, inhoudelijk en van hoge kwaliteit. Er begint zich, naar mijn indruk, ook een 'rode draad' af te tekenen.

Bewust wilden we in gesprek over de algemene uitgangspunten van ons denken; dus niet gekoppeld aan concrete situaties. Datgene gebeurde wat we wisten dat zou kunnen gebeuren: midden in de discussieronde stonden we ineens wéér voor zo'n moeilijk dilemma, wel of geen steun voor de missie tegen ISIS in Irak. Heel bewust hebben we die zaken gescheiden gehouden. De Tweede Kamerfractie heeft zich beraden en een standpunt ingenomen, na consultatie van een beperkte groep meest betrokken leden. Dat moest heel snel gebeuren, want het parlement debatteert nu eenmaal heel snel als het om dit soort kwesties gaat. En dan moet onze fractie er staan met een duidelijk verhaal. Eens te meer is het inzicht gegroeid dat de bredere discussie die we met elkaar voeren van grote waarde is. We leren onszelf beter begrijpen in wat onze beweegredenen en afwegingen zijn. Vanuit die benadering zullen we de komende twee maanden tot een afronding komen in de vorm van een afwegingskader dat onze vertegenwoordigers kunnen gebruiken bij hun -altijd noodzakelijkerwijs zeer snelle- afwegingen bij toekomstige beslissingen over interventies. Want helaas staat één ding vast: ook in de toekomst zullen we geconfronteerd blijven worden met dit soort ongelooflijk moeilijke beslissingen.

Rik Grashoff

Partijvoorzitter

PS Voor impressies van de bijeenkomsten en de online bijdragen verwijs ik graag naar de website van Bureau de Helling. Data van de ledenbijeenkomsten die nog plaatsvinden vind je via groenlinks.nl/agenda. Ik hoop je op een van deze bijeenkomsten te kunnen begroeten!

Meer lezen

Een optimistisch geluid