Winst zorgverzekeraar terug naar premiebetaler en patiënt - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 28 januari 2021
kalender

Winst zorgverzekeraar terug naar premiebetaler en patiënt

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 29 september 2014, 9:03.

Iedereen heeft recht op goede zorg. Daar betalen we met z'n allen premie voor. Veel zorgverzekeraars hebben, doordat zij winst maken, echter meer geld in kas dan wettelijk nodig is. Deze onnodig hoge reserves moeten terug naar de portemonnee van de premiebetaler en de patiënt. Ook moet een deel van deze reserves wat de PvdA betreft worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en worden geïnvesteerd in preventie en innovatie. De verzekeraars zijn nu aan zet. Zij moeten laten zien dat de winst ten gunste komt aan de patiënt en premiebetaler. Doen ze dit niet, dan wil de PvdA hen er wettelijk toe verplichten.

Zorgverzekeraars hebben de taak om van ons premiegeld de beste zorg in te kopen, voor een eerlijke prijs. Wel moeten zij van De Nederlandse Bank financiële reserves aanhouden. Een goede zaak, want daardoor blijven de verzekeraars financieel gezond. Echter zijn deze reserves vaak veel hoger dan de eis van De Nederlandse Bank. Er staat dus onnodig veel premiegeld op de rekening van de zorgverzekeraars. Dat geld moet wat de PvdA betreft niet op de rekening van de zorgverzekeraar blijven staan, maar naar de zorg gaan.

Zorgverzekeraars waken over de premiegelden. Daarbij past een maatschappelijk verantwoorde houding. Dus geen onnodig hoge financiële reserves en geen torenhoge salarissen. Als de zorgverzekeraars dit jaar de te hoge winst niet op transparante wijze terug laten keren in de zorg of de portemonnee van de premiebetaler, dan gaan we onderzoeken op welke manier we deze winsten kunnen afromen. Door middel van een heffing zou de winst afgeroomd kunnen worden, zodat deze via de overheid terug gaat naar de zorg en niet onnodig blijft staan op de rekening van de zorgverzekeraar.