Onderzoeksrapport Berenschot: Impact van geneesmiddelentekorten voor patiënten (bijlage bij 29477,nr.293) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 26 september 2020
kalender

Onderzoeksrapport Berenschot: Impact van geneesmiddelentekorten voor patiënten (bijlage bij 29477,nr.293)


1.

Hoofddocument

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.