34031 - Mogelijkheid om in het primair onderwijs een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18áseptemberá2014 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dekkerái .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra te wijzigen om te regelen dat een deel van het onderwijs gegeven kan worden in de Engelse, Duitse of Franse taal.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(29 stuks)

2 18áseptemberá2014, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 18áseptemberá2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 18áseptemberá2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 18áseptemberá2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST340311
Koninklijke boodschap
 
2 18áseptemberá2014, voorstel van wet, nr. 2     KST340312
Voorstel van wet
 
2 18áseptemberá2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST340313
Memorie van toelichting
 

5.

Internetconsultatie

6.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.