34031 - Mogelijkheid om in het primair onderwijs een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 23 januari 2018
kalender

Let op

Deze pagina is een beperkte versie van het dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 2014 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dekker i.

 
 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra te wijzigen om te regelen dat een deel van het onderwijs gegeven kan worden in de Engelse, Duitse of Franse taal.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(25 stuks)

2 18 september 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST340311
Koninklijke boodschap
 
2 18 september 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST340312
Voorstel van wet
 
2 18 september 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST340313
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.