De VVD omarmt plannen van onderwijsvernieuwers

Met dank overgenomen van P.J. (Pieter) Duisenberg i, gepubliceerd op dinsdag 16 september 2014, 2:27.

5 september 2014

Vandaag hebben negen onderwijsvernieuwers plannen gepresenteerd die de kwaliteit van onderwijs moeten verbeteren. De leraren en schoolleiders pleiten onder andere voor minder vakken en het afschaffen van taakbeleid voor leraren om zo ruimte te creëren voor verdieping. Daarnaast willen de onderwijsvernieuwers strengere toelatingseisen tot betere lerarenopleidingen, zodat de beste docent voor de klas staat en het beroep weer het aanzien krijgt dat het verdient.

Lees meer