Investeren in leraren

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op dinsdag 16 september 2014, 14:03.

De kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door de man of vrouw voor de klas. Het is daarom goed nieuws dat er extra geld wordt geïnvesteerd in meer en betere bijscholing van leraren, intensieve begeleiding van startende docenten en meer universitair geschoolde leerkrachten voor de klas. Hiermee geven we onze kinderen het beste onderwijs.

De afgelopen jaren heeft het kabinet stappen gezet om honderden miljoenen te investeren in het onderwijs. Dat merken docenten, scholieren en ouders nu ook echt in de klas. Het basisonderwijs wordt versterkt met 140 miljoen euro. Daarvan is de helft bestemd voor het zogenoemde persoonlijke opleidingsbudget van docenten. Hiermee kunnen zij bijscholingen volgen, zodat zij bijvoorbeeld nog beter leren omgaan met verschillen in de klas en met nieuwe onderwijsmethoden. Daarnaast is extra geld beschikbaar om jonge docenten te begeleiden. Nu zien we veel te veel pas afgestudeerden stoppen met lesgeven verlaten door onvoldoende begeleiding, terwijl we deze talentvolle leraren niet kunnen missen.

De positie van docenten wordt tegelijkertijd versterkt door middel van het lerarenregister. Vanaf 2015 wordt vrijwillige inschrijving in dit register mogelijk, waardoor docenten kunnen laten zien bevoegd te zijn. En door het bijhouden van gevolgde bijscholingen tonen zij aan dat zij in zichzelf blijven investeren en daarmee ook in hun leerlingen. In de toekomst wordt het lerarenregister verplicht voor alle docenten, zodat voor iedereen helder inzichtelijk wordt welke docenten bevoegd zijn en over welke specifieke kwaliteiten zij beschikken.

Nu de verschillende onderwijsinvesteringen echt vorm krijgen, wordt duidelijk dat werk wordt gemaakt van het verhogen van de kwaliteit van docenten. Zij worden in de gelegenheid gesteld het beste uit zichzelf te halen, en daarmee ook uit hun leerlingen. Zo maken we met elkaar het beste onderwijs voor onze kinderen.