34016 (R2036) - Verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 oktober 2020
kalender

34016 nl - wetsvoorstel
Verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

Dit wetsvoorstel werd op 8 september 2014 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Rijkswet op het Nederlanderschap te wijzigen ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(38 stuks)

2 8 september 2014, Koninklijke boodschap, 34016 R2036, nr. 1     KST340161
Koninklijke boodschap
 
2 8 september 2014, Koninklijke boodschap, 34016 R2036, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 8 september 2014, voorstel van wet, 34016 R2036, nr. 2     KST340162
Voorstel van wet
 
2 8 september 2014, voorstel van wet, 34016 R2036, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 8 september 2014, memorie van toelichting, 34016 R2036, nr. 3     KST340163
Memorie van Toelichting
 
2 8 september 2014, memorie van toelichting, 34016 R2036, nr. 3    
Memorie van Toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.