34010 - Modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4áseptemberá2014 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dekkerái .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de huidige normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs te moderniseren en te vereenvoudigen met het oog op een betere uitvoerbaarheid voor scholen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(22 stuks)

2 4áseptemberá2014, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 4áseptemberá2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 4áseptemberá2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 4áseptemberá2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST340101
Koninklijke boodschap
 
2 4áseptemberá2014, voorstel van wet, nr. 2     KST340102
Voorstel van wet
 
2 4áseptemberá2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST340103
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.