Staat van de Unie: Europa morrelt aan ontslagrecht

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op woensdag 19 december 2007.

In Nederland heeft de PvdA haar rug recht gehouden met betrekking tot de versoepeling van het ontslagrecht. In Europa was er echter ook een debat, en daar hebben de Sociaal-Democraten waartoe de PvdA behoren, ingestemd met de zogenaamde Flexicurity agenda van de Europese Commissie. Het doel is een verdere deregulering van de arbeidsverhoudingen in Europa.

Woensdag vindt het debat over de Staat van de Unie plaats. Met andere woorden, hoe staat Europa ervoor, vanuit Nederlands opzicht. Over het referendum is inmiddels genoeg gezegd. Dit kabinet vertrouwt haar eigen burgers niet, en dendert verder op een Europees spoor zonder draagvlak.

Europa bemoeit zich op steeds meer terreinen met nationale politiek. Via de liberale agenda van vrije concurrentie worden veel lidstaten gedwongen om hun eigen - vaak goedwerkende - sociale regelgeving af te schaffen. Ook het vrije verkeer van werknemers zorgt voor ontwrichting van de arbeidsmarkt, en speelt werknemers tegen elkaar uit.

De laatste telg aan deze toegenomen bemoeienis is de Flexicurity, een ander woord voor het afbreken van het ontslagrecht. Meer informatie over dit eufemisme lees je bij de Europese SP-fractie die zich hier fel tegen verzet hebben.

Hoe serieus het is? De vrijgegeven conclusies van de raad van Ministers van Financiën van Europa - waar ook Bos aan deelneemt - zeggen wellicht genoeg. Twee weken geleden was het volgende te lezen:

“Er is onvoldoende vooruitgang geboekt bij de versoepeling van het ontslagrecht. De lidstaten moeten de komende tijd harder werken aan maatregelen die het ontslagrecht flexibiliseren”.

Zie ook het dossier Flexicurity