‘De vloeibare snelweg’

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op woensdag 19 december 2007.

Bezoek aan haven van Antwerpen

Samen met Emile Roemer was ik in de haven van Antwerpen, als gast van binnenschipper Richard van Geest. Een schip speciaal gemaakt voor het vervoeren van containers. Het is een manier van transport die efficiënt, goedkoop en milieuvriendelijk is. Luister naar het interview dat ik met Richard had over de staat van de binnenvaart, de problemen, de mores van het werken op een schip, maar ook over de gouden toekomst die de binnenvaart kan hebben.

Volgens Richard is het vervoer over het water een goed alternatief voor het huidige wegtransport. Een oud gezegde bij de schippers is dat de Betuwelijn er al lang lag, en die heette de Rijn. Er heeft een stille technische revolutie plaatsgevonden bij de binnenscheepvaart, waardoor het containertransport een grote vlucht heeft gekregen. De capaciteit is enorm vergroot. Richard kan een lading voor 24 chauffeurs met 2 man binnen elf uur van (jawel) Oss naar Antwerpen krijgen.

Stimulering van het bedrijfsleven, het oplossen van knelpunten op het water, extra overslagpunten en extra ligplaatsen zijn onder andere nodig om deze vorm van transport verder op weg te helpen.

Werkbezoek Antwerpen

Werkbezoek Antwerpen

Werkbezoek Antwerpen

Werkbezoek Antwerpen

Werkbezoek Antwerpen

Werkbezoek Antwerpen