De AWACS moeten zwijgen

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op dinsdag 11 december 2007.

Het kabinet moet het Nederlandse luchtruim sluiten voor AWACS-radarvliegtuigen als de NAVO blijft weigeren de oude lawaaiige motoren van deze toestellen te vervangen. Dat staat in een SP-voorstel waar de Tweede Kamer dinsdag, zeer tegen de zin van het kabinet, mee instemde. Vertrekkend staatssecretaris van Defensie Van der Knaap noemde het sluiten van het luchtruim voor AWACS-toestellen eerder “onaanvaardbaar”. Premier Balkenende zwakte dat dinsdag af door de motie “sterk te ontraden”.

Inwoners van Zuid-Limburg hebben al tientallen jaren last van ondraaglijke herrie en stank van laag overvliegende AWACS-vliegtuigen. De toestellen komen van de vlakbij gelegen Duitse vliegbasis Geilenkirchen en maken overdag, ‘s nachts en in de weekeinden hun rondjes boven bewoond gebied. De vliegtuigen zijn uitgerust met motoren uit de jaren ’70 van de vorige eeuw die zo verouderd zijn dat ze in de VS niet meer gebruikt mogen worden voor de burgerluchtvaart.

SP-Kamerlid Jan de Wit eist in zijn voorstel dat de NAVO uiterlijk in maart 2008 een besluit neemt over vervanging van de oude motoren door geluidsarme motoren. Gebeurt dat niet, dan mogen de vliegtuigen wat hem betreft niet meer over Nederland vliegen. Nadat een Kamermeerderheid zich achter hem had geschaard, verzocht De Wit het kabinet zo snel mogelijk per brief duidelijk te maken hoe het zijn voorstel denkt uit te voeren.

Minister Van Middelkoop van Defensie zei dinsdag de motie naast zich neer te leggen omdat die praktisch onuitvoerbaar zou zijn. De NAVO-lidstaten zullen volgens hem door het sluiten van het luchtruim juist minder bereid zijn om mee te werken aan de vervanging van de luidruchtige motoren. Hij wil langs “politieke weg” het draagvlak binnen de NAVO voor stillere motoren vergroten. (Nieuwsbericht SP)