De frustratie van de politie

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op zondag 9 december 2007.

Politieagenten vinden het vervelend dat ze verplicht boetes moeten uitdelen voor kleine vergrijpen als het niet kunnen tonen van een identiteitskaart. (…)

Van de Kamp reageerde in de uitzending op onderzoek van Buro Jansen en Janssen waaruit blijkt dat de afgelopen twee jaar 100.000 boetes zijn uitgedeeld aan mensen die zich niet konden identificeren. Bij 40.000 van hen was volgens het bureau geen sprake van nog een andere overtreding. (Nu.nl)

Zie ook de blog van 3 november 2006:

Ook verschilden Rutte en ik van mening over de identificatieplicht. De regel dat iedereen vanaf 14 jaar een identificatiebewijs bij zich moet hebben is belachelijk. Daar voorkom je geen terrorisme mee. De politie schrijft echter wel een hoop bonnen uit. Een bron van ergernis voor velen en een bevestiging van het beeld dat we juist niet van de politie willen hebben.