Bot: Met het mes op de keel…

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op zaterdag 8 december 2007.

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot zegt vandaag in de NRC dat premier Balkenende hem gedwongen heeft zijn uitspraak ‘de vraag kan gesteld worden of de invasie in Irak wel verstandig was’ in te trekken. ‘Met het mes op de keel werd ik gedwongen het terug te nemen’, aldus Bot.

Oud-minister Ben Bot

Hij gaat verder: ‘Ik stond paf van de reacties. De premier was gewoon boos. Hij zei: je zal dit moeten redresseren, er zit niks anders op. Ik zei: maar het is toch zo dat je als politicus zo eerlijk moet zijn dat je wil leren van het verleden, en van de vergissingen die je hebt gemaakt? Anders komen we nooit verder. Maar er was maar één grammofoonplaat die afgespeeld mocht worden en dat heb ik nog vele keren gedaan, ofschoon ik er volstrekt niet in geloofde: er waren resoluties die Saddam had geschonden, en daarom was er een invasie.’

Nu weet u - indien dat niet al het geval was - waarom er géén onderzoek mag komen naar de steun van Nederland aan de Amerikaanse invasie in Irak. Toch heb ik nog wel enkele vragen aan de premier. Die ga ik ‘m aanstaande dinsdag stellen bij het Vragenuur.