Klimaattop Bali begonnen

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op maandag 3 december 2007.

Vandaag is op Bali de klimaattop begonnen. Zo’n 130 landen zijn bijeen om zich te buigen over de vraag hoe het broeikaseffect kan worden terug gedrongen. Van groot belang is dat alle landen nu wel gaan meedoen. Bij het eerdere Kyoto-protocol ontbraken grote landen als Amerika, Australië, China, India en Brazilië. Australië is na de recente verkiezingen inmiddels bijgedraaid.

Daarnaast is de vraag hoe hoog de lat wordt gelegd. Economische vooruitgang betekent – met name voor ontwikkelingslanden – nu eenmaal een verhoging van uitstoot van CO2. Gezien het verschil in de welvaarstverdeling is het niet meer dan redelijk om ontwikkelingslanden dat toe te staan. Daartegenover moet staan dat wanneer de afstand kleiner wordt, er meer moet worden gedaan om schadelijke uitstoot te beperken.

Nederland heeft in de klimaattop geen aparte inbreng. Deze is in Europees verband al verwoord. Volgende week vertrekt SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen naar Bali, samen met een delegatie uit de Kamer.