De kogel is door de kerk…

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op vrijdag 30 november 2007.

De verlenging van de Uruzgan-missie zal Afghanistan niet veel verder helpen. Het is vooral een steunbetuiging aan de NAVO om te voorkomen dat deze organisatie gezichtsverlies lijdt als de missie moet worden opgeheven. Dat stelt SP-woordvoerder Harry van Bommel in reactie op het kabinetsbesluit de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan te verlengen tot zeker 2010. “Deze beslissing betekent dat we wéér een miljard in een onmogelijke vechtmissie steken, terwijl we de Afghanen veel beter zouden helpen door te investeren in de opbouw van onderwijs, zorg en infrastructuur in de rustiger gebieden.”

Van Bommel: “De regering houdt een uitzichtloze situatie in stand, dit is pappen en nathouden in de ijdele hoop dat het uiteindelijk beter wordt. Alleen een staakt-het-vuren onder de strijdende Afghanen en een vredesproces kunnen de oorlog stoppen. Nederlandse deelname maakt de oorlog erger en biedt de Afghanen geen oplossing. Nederland moet pleiten voor uitbreiding van de hulpprogramma’s in die gebieden waar echt iets kan worden opgebouwd.”

In diverse rapporten van zowel onafhankelijke denktanks als van de Amerikaanse regering blijkt dat de veiligheidssituatie een dieptepunt heeft bereikt. Hooggeplaatste anonieme Amerikaanse regeringsfunctionarissen verklaren dat de invloedsfeer van de Taliban steeds groter wordt. Intussen betaalt de Afghaanse bevolking de prijs. In de gevechtszones vallen door toedoen van zowel ISAF als de Taliban steeds meer doden en gewonden onder de burgerbevolking. Het Rode Kruis verklaarde in juni van dit jaar dat de humanitaire situatie sinds 2001 niet meer zo slecht was geweest.

Van Bommel: “Onder deze omstandigheden doorgaan met de missie getuigt van een koppige blindheid voor de werkelijkheid. De SP wil dat de Kamer deze beslissing afwijst, de Afghaanse bevolking steunt met ontwikkelingshulp en niet met oorlogvoeren.”

Nieuwsbericht SP