‘Sexy Europa’

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op donderdag 29 november 2007.

‘Is het verwonderlijk dat zoveel mensen afknappen op de EU? Er is veel te veel institutionele taal. We moeten beter uitleggen hoe besluiten mensen raken en welke kansen Europa biedt.’

‘We moeten Europa sexy maken’.

Aldus burgemeester Opstelten in zijn functie van voorzitter van een communicatiewerkgroep van het Europese Comité van de Regio’s.

Europa hoeft niet sexier. Europa moet luisteren naar haar inwoners, en niet doordenderen zonder enkel mandaat.