Steun voor de scholieren

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op donderdag 29 november 2007.

Ophokplicht

ROOD-voorzitter Gijsbert Houtbeckers: “Het is zeer terecht dat de scholieren in verzet komen, ik ben blij dat ze politieke eisen stellen aan de verbetering van hún onderwijs. Onze boodschap zal luiden: Stop de ophokplicht, investeer in onderwijs en zorg voor meer goede leerkrachten en interessante, leerzame lessen. Verder zouden er geen boetes uitgedeeld moeten worden aan scholen die de urennorm niet halen. Door jarenlange bezuinigingen hebben scholen een tekort aan leraren.”

Zie ook het ROOD-Nieuwsbericht

Inmiddels steunen ook de onderwijsbonden van CNV en FNV de acties.