Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Dijkhoff tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34007 - Initiatiefvoorstel Wet aanpak woonoverlast i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Dijkhoff tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast); Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 01-09-2014
Publicatie­datum 01-09-2014
Nummer KST340071
Kenmerk 34007, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 007 Voorstel van wet van het lid Dijkhoff tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 september 2014

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Dijkhoff


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.