Voorkom een onnodige zorgrekening - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Voorkom een onnodige zorgrekening

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 6 augustus 2014, 9:33.

Gezondheid is ons kostbaarste bezit. Daarom gaan mensen die hulp nodig hebben naar de eerste arts waar ze aan denken. Vaak is dat de huisarts, maar als deze niet aanwezig is, belanden veel mensen op de Eerste Hulp van een ziekenhuis. Dat mensen daarheen gaan is logisch, zeker als je je zorgen maakt om je gezondheid. In sommige gevallen is de huisartsenpost echter een prima alternatief. Lichtere zorgvragen kunnen goed door de huisartsenpost worden behandeld. En er zijn voor de patiënt geen extra kosten aan verbonden. De Eerste Hulp daarentegen is hoog gespecialiseerd en brengt daardoor hoge kosten met zich mee. En voor zorg in het ziekenhuis geldt het eigen risico. Veel mensen weten dat niet. Hierdoor worden patiënten onnodig en onaangenaam verrast door een rekening achteraf. Dat willen we dus voorkomen, door mensen op de juiste plek te behandelen.

De PvdA vindt het daarom belangrijk dat mensen van tevoren weten waar ze de meest passende zorg kunnen krijgen. Hierover moeten zij goed geïnformeerd worden, zodat zij op de juiste plek een goede behandeling krijgen en hen een onnodig hoge rekening wordt bespaard. Bovendien kan men vaak sneller bij de huisartsenpost terecht.

Er zijn goede voorbeelden van huisartsenposten en de Eerste Hulp posten van ziekenhuizen die samenwerken of bijvoorbeeld onder één dak werken. Daar worden mensen snel en passend geholpen en, indien nodig, verwezen. Helaas is deze effectieve werkwijze nog niet overal ingevoerd. De PvdA wil dat deze goede voorbeelden leidend worden. We willen dat mensen vooraf op een begrijpelijke manier worden geïnformeerd over waar ze het beste zorg kunnen krijgen.

Daarom heb ik samen met collega Agnes Wolbert onderstaande vragen aan de Minister gesteld.

  • Herkent u signalen dat mensen onnodig op de Eerste Hulp van een ziekenhuis komen, terwijl de huisartsenpost een passender alternatief is qua behandeling en kosten, maar zij daar niet over worden geïnformeerd?
  • Herkent u ook de signalen dat mensen van tevoren de kosten van de Eerste Hulp voor henzelf niet kennen, waardoor zij achteraf worden verrast door een hoge rekening?
  • Op welke manier kunnen patiënten beter worden geïnformeerd over waar zij terecht kunnen met een zorgvraag en welke kosten hieraan verbonden zijn? Wat is de verantwoordelijkheid van de Zorgverzekeraar en de zorgverlener hierin, en hoe gaat u hierop sturen?
  • Er zijn gemeenten waarbij goede samenwerking is tussen de huisartsenpost en de Eerste Hulp, of waarbij deze onder één dak werken, waardoor de patiënt op de juiste plek behandeld wordt en niet verrast wordt door een onnodig hoge rekening. Welke prikkels zijn mogelijk om deze voorbeelden leidend te laten zijn?
  • Is bekend welke ziekenhuizen geen afspraken hebben gemaakt met huisartsen over het terugdringen van het onnodig gebruik van SEH in ziekenhuizen? En zo ja, of de Kamer daar een overzicht van kan ontvangen?
  • Is via spiegelinformatie of anderszins bekend welke Eerste Hulp posten van ziekenhuizen in verhouding meer patiënten behandelen, zodat zorgverzekeraars gaan sturen op het behandelen van mensen op de juiste plek?