Brief regering; Kennisgevingsbrief n.a.v. de ramp met vlucht MH17 - Vliegramp MH17

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 33997 - Vliegramp MH17.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vliegramp MH17; Brief regering; Kennisgevingsbrief n.a.v. de ramp met vlucht MH17
Document­datum 05-08-2014
Publicatie­datum 05-08-2014
Nummer KST339972
Kenmerk 33997, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

33 997 Vliegramp MH17

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juli 2014

Naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 nam de VN-Veiligheidsraad op 21 juli resolutie nr. 2166 aan. Deze resolutie roept onder meer op tot onbeperkte en veilige toegang tot de plaats van de ramp en steun aan onafhankelijk internationaal onderzoek. Nederland heeft bij dit onderzoek de leiding. Het kabinet hanteert de volgende prioriteiten:

    • het overbrengen naar Nederland van stoffelijke overschotten en van persoonlijke eigendommen van de slachtoffers;
    • het onderzoek naar de toedracht van de ramp.

In overeenstemming met het Toetsingskader 2014 onderzoekt het kabinet de modaliteiten om de bovengenoemde activiteiten, in samenwerking met internationale partners, ter plekke te ondersteunen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk nader informeren.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.