ISIS-demonstratie loopt uit de hand

Met dank overgenomen van K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff i, gepubliceerd op donderdag 31 juli 2014, 3:13.
Dijkhoff plenair
Bron: Blog Klaas Dijkhoff

In Nederland hebben we het recht om te demonstreren. Daarbij moet je echter wel binnen de kaders van de wet blijven. Ik heb de volgende vragen aan het kabinet gesteld over de uit de hand gelopen demonstratie in Den Haag:

Vragen van het lid Dijkhoff (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de berichten ‘GeenStijl bedreigd op ISIS-demo, politie doet niks’ en ‘Van Aartsen, het Kalifaat heerst in uw Schilderswijk’. (ingezonden 25 juli 2014)

1 Bent u bekend met de berichten ‘GeenStijl bedreigd op ISIS-demo, politie doet niks’ en ‘Van Aartsen, het Kalifaat heerst in uw Schilderswijk’? 1)

2 Klopt het dat een journaliste van GeenStijl door de politie is verzocht te stoppen met haar werk, zoals het maken van foto’s van de demonstratie, omdat dit onrust zou kunnen veroorzaken?

3 Deelt u de mening dat het belangrijk is dat journalisten ongehinderd verslag kunnen doen in de openbare ruimte en dat dit recht op het ongehinderd verslag kunnen doen eenzelfde bescherming verdient als het recht op demonstratie?

4 Hoe kwalificeert u de uitingen die tijdens de demonstratie te horen waren zoals “Dood aan Israël!  en “Er komt een dag dat ik zeg: vermoord! ? Deelt u de mening dat onderzocht moet worden of hier sprake is van een oproep tot geweld en mogelijk steun van terrorisme en of daarmee de Nederlandse wet wordt overtreden? Waarom heeft het lokale gezag niet ingegrepen om dit te stoppen? Waarom heeft de politie de personen die zich mogelijk schuldig maakten aan strafbare feiten niet opgepakt voor onderzoek om vervolging voor deze feiten mogelijk te maken?

5 Waren de aanwezige politieagenten voldoende geëquipeerd om een demonstratie van deze aard in goede banen te leiden? Zo nee, bent u bereid met het lokale gezag in overleg te treden om dit in toekomstige gevallen wel het geval te laten zijn?

6 Acht u het noodzakelijk opnieuw te bekijken of de beveiliging van Joodse instellingen voldoende is om de veiligheid van de gemeenschap te garanderen? Zo nee, waarom niet?

7 Deelt u de mening dat het van belang is dat op alle plaatsen in Nederland het lokale gezag één lijn trekt als het gaat om het garanderen van en toezicht houden op demonstraties? Deelt u de mening dat in het geval van oproepen tot geweld tijdens deze demonstraties een ‘zero tolerance’-beleid zou moeten worden gevoerd?

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/joden_en_persvrijheid_bedreigd_wtf_jozias.html#more