33992 NL - wetsvoorstel
Goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juli 2014 ingediend door de minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans i, en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Van Rijn i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden.

1.

Volledige titel

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(75 stuks)

2 22 juli 2014, voorstel van wet, 33992 R2034, nr. 2    
Voorstel van Rijkswet
 
2 22 juli 2014, memorie van toelichting, 33992 R2034, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 22 juli 2014, koninklijke boodschap, 33992 R2034, nr. 1     KST339921
Koninklijke boodschap
 
2 22 juli 2014, voorstel van wet, 33992 R2034, nr. 2     KST339922
Voorstel van Rijkswet
 
2 22 juli 2014, memorie van toelichting, 33992 R2034, nr. 3     KST339923
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.