Gemakkelijker krediet voor MKB-bedrijven

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op vrijdag 11 juli 2014, 2:30.

Voor Erik Ziengs gaat een oude wens in vervulling: er komen extra financierings-mogelijkheden voor het MKB. VVD-Minister Kamp heeft voor 155 miljoen aan stimuleringsmaatregelen en ruim 1 miljard aan garantieregelingen toegezegd. Daarmee komt er 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het MKB. “Eindelijk”, vindt Erik Ziengs, “en terecht. Want het MKB is een echte banenmotor voor onze economie.”

Erik Ziengs: “De klassieke manier van geld lenen bij een bank is op dit moment erg lastig. Het is voor MKB-bedrijven heel moeilijk om krediet te krijgen. Dat krediet is hoognodig om extra banen te creëren, innovaties aan te jagen en de economie weer vlot te trekken. De rol van het MKB is daarbij cruciaal. Dankzij deze stimulering, achtergestelde leningen en aanvullende garanties zijn banken veel eerder bereid kredieten te verschaffen.”

Ook investeringsmaatschappijen krijgen in de toekomst een grotere rol. Evenals nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding en kredietunies. “Er is goed gekeken naar de problemen die het MKB in de praktijk ondervindt. Wij hebben vanuit de VVD deze problematiek in kaart gebracht en op de kaart gezet. Minister Kamp heeft daar goed op gereageerd. Maar de Overheid kan het niet alleen. Nu is het aan de private sector en de banken om daarop in te spelen.”