33979 NL - wetsvoorstel
Wet verantwoorde groei melkveehouderij

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 7 juli 2014 ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken, Dijksma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen aan de productie van meststoffen door melkvee in verband met het vervallen van de Europese melkquota met ingang van 1 april 2015, teneinde een verantwoorde groei van de melkveehouderij mogelijk te maken.

1.

Volledige titel

Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 15 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 59 moties en in de Eerste Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(226 stuks)

2 7 juli 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST339791
Koninklijke boodschap
 
2 7 juli 2014, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 7 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339792
Voorstel van wet
 
2 7 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 7 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339793
Memorie van Toelichting
 
2 7 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van Toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.