33980 - Wijziging van onder meer de Wet marktordening gezondheidszorg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 7 juli 2014 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Schippers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving op het terrein van de zorg wenselijk is de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en acht amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(82 stuks)

2 7 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339802
Voorstel van wet
 
2 7 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 7 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339803
Memorie van toelichting
 
2 7 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 10 juli 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 8 juli 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST339801
Koninklijke boodschap
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.