33977 NL - beleidsdossier
Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(116 stuks)

2 1 juli 2014, brief, nr. 1     KST339771
Brief regering; Onderzoeksopzet voor de evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
 
2 30 september 2014, brief, nr. 2     KST339772
Brief regering; Autoriteit Financiële Markten (AFM) rapport Big 4-accountantsorganisaties, voorstellen accountancysector en rapport evaluatie Wta
 
2 10 november 2014, brief, nr. 3     KST339773
Brief Algemene Rekenkamer; Ontwikkelingen in het accountantsberoep
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.