Motie Merkies over een onderzoek naar de impact van de accijns- en btw-verhogingen op de werkgelegenheid in de grensstreek - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Deze motie i is onder nr. 100 toegevoegd aan wetsvoorstel 33752 - Belastingplan 2014 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014); Motie; Motie van het lid Merkies over een onderzoek naar de impact van de accijns- en btw-verhogingen op de werkgelegenheid in de grensstreek
Document­datum 26-06-2014
Publicatie­datum 26-06-2014
Nummer KST33752100
Kenmerk 33752, nr. 100
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 752

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Nr. 100

MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 26 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de accijns- en btw-verhogingen directe gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de grensstreek;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat de impact van de accijns- en btw-verhogingen is op de werkgelegenheid bij tankstations in de grensstreek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.