Erik Ziengs wil zelfregulering i.p.v. wetgeving voor franchisebranche

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op zondag 22 juni 2014, 1:39.

Op TV en binnen de Franchisebranche was onrust ontstaan over vermeende problemen die nieuwe franchisenemers zouden ondervinden. En prompt werd ter linkerzijde gevraagd om specifieke franchisewetgeving. Daarop heeft Erik Ziengs in de Kamer gepleit voor méér zelfregulering. En dus tegen nieuwe Wet- en Regelgeving. Minister Kamp volgt die lijn en gaat ook de mogelijkheid voor een Nederlandse erecode onderzoeken.

Volgens linkse partijen zouden nieuwe franchisenemers extra bescherming nodig hebben voordat zij een handtekening zetten onder een franchisecontract. Beginners in de branche zouden massaal ten slachtoffer vallen aan de ‘grillen van veel franchisegevers’. Nader onderzoek toonde echter aan dat het jaarlijks met 750 formules en 31.000 franchisevestigingen in Nederland hooguit gaat om gemiddeld 20 juridische geschillen per jaar. Daarbij wordt in de helft van de gevallen ook nog eens de franchisegever in het gelijk gesteld. Dus volgens Erik Ziengs valt het met de vermeende ongelijkheid enorm mee.

Erik Ziengs: “In mijn beleving zijn franchisenemers ondernemers. En die hoeven niet zo nodig betutteld en gereguleerd te worden. Franchise(onder)nemers zijn heus wel in staat om hun eigen bonen te doppen. En mochten er zich problemen voordoen, dan is er altijd nog de bestaande Europese Erecode inzake Franchising. Gekoppeld aan een nog op te richten Geschillencommissie die ook bindend advies kan geven. Franchisegevers zijn verantwoordelijk om die code na te leven. Daarnaast hebben de meeste formules een franchiseraad voor advies en geschillenbeslechting.”

“Als deze routes voor de franchisenemer geen bevredigende uitkomst opleveren, dan kan hij of zij altijd nog naar de rechter stappen. Ook is het algemene contractenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gewoon van toepassing. En tot slot geldt: hoe meer eisen een franchisegever oplegt, hoe groter zijn zorgplicht is. Die zorgplicht wordt al door jurisprudentie als onderdeel van de samenwerking beschouwd. Wat wel verbeterd kan worden is de informatievoorziening aan nieuwe franchisers. Maar daar hebben we sinds kort het ondernemersplein voor: www.ondernemersplein.nl