33966 - Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

33966 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 juni 2014 ingediend door de Minister voor Wonen en Rijksdienst, Blok i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de herziene bepalingen in de Woningwet over toegelaten instellingen en het toezicht daarop te wijzigen alvorens zij in werking treden.

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting i.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 27 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 13 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(182 stuks)

2 20 juni 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST339661
Koninklijke boodschap
 
2 20 juni 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 20 juni 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339662N1
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 20 juni 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 20 juni 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339663
Memorie van Toelichting
 
2 20 juni 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van Toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.