Geleidende brief - Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 33959 - Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 16-06-2014
Publicatie­datum 16-06-2014
Nummer KST339591
Kenmerk 33959, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 959

Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter

’s-Gravenhage, 13 juni 2014

Ik doe u hierbij toekomen een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties.

Van der Staaij


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.