Goede zorg voor een eerlijke prijs

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op vrijdag 6 juni 2014, 14:33.

De Partij van de Arbeid vindt dat zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet blijven. Daarom ben ik tevreden met de afspraken die we met een aantal partijen hebben gemaakt over de zorgverzekeringswet. Voor de PvdA is het een belangrijke voorwaarde dat de basis van goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Een volledig vrije keuze van zorgverleners in de ‘eerstelijn’, met wie mensen vaak een zeer persoonlijke band hebben, zoals bijvoorbeeld je huisarts, blijft wettelijk gegarandeerd. Dat betekent dat je deze zorgverleners gewoon zelf kunt blijven kiezen, ongeacht welke zorgverzekering je hebt. Deze zorg wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Voor andere zorg, zoals bijvoorbeeld specialistische zorg in een ziekenhuis, geldt dat zorgverzekeraars deze moeten inkopen op kwaliteit en prijs. Dit zorgt ervoor dat minder goede en relatief te dure zorgaanbieders worden geweerd. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede en biedt patiënten een betere bescherming tegen minder goede zorgverleners. Bovendien voorkomen we hiermee dat we met z’n allen betalen voor minder goede en te dure zorg.

Wel worden de verzekeraars nu wettelijk verplicht om helder en op een begrijpelijke manier duidelijk te maken welke zorg, en van welke kwaliteit, bij hen wordt vergoed. Zij moeten ook gaan aangeven wat de veranderingen ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn. Dit betekent dat je een goed geïnformeerde keuze kunt maken over welke zorgverzekering het best bij je past. Je weet ruim voordat je je zorgpolis afsluit welke zorg een zorgverzekeraar biedt. De verzekerde moet dus vooraf weten waar hij aan toe is, zodat hij weet waar hij uit kan kiezen.

Er wordt scherp op toegezien of verzekeraars zich houden aan hun verplichtingen. Zo niet, dan wordt er ingegrepen. Met deze afspraken werken we aan toegankelijke, transparante en betaalbare zorg voor iedereen.