Spreektekst Algemeen Overleg Visserij van 4 juni

Met dank overgenomen van A. (André) Bosman i, gepubliceerd op woensdag 4 juni 2014, 3:24.

Voorzitter,

Vissers zijn ondernemers. Al vele generaties lang vissen zij op het IJsselmeer om in hun levensonderhoud te voorzien en om voedsel voor zichzelf en de markt te vangen. Helaas is Beroepsvisserij op het IJsselmeer in de huidige vorm niet meer rendabel. Commissie Remkes (dec 2012) had al aangegeven dat de toekomst voor de visserij beperkt is.

Met het huidige Masterplan van de commissie, onder voorzitterschap van Marjan van Kampen, worden verschillende oorzaken voor de beperkte hoeveelheid vis opgeschreven en komt de commissie tot de slotsom dat er drie jaar niet meer beroepsmatig gevist mag worden op het IJsselmeer. Deze conclusie legt de oorzaak wel heel erg eenzijdig neer bij de ondernemer. In het rapport staat namelijk ook dat door een toenemende “waterkwaliteit” er minder voeding in het water is en mede daardoor minder vis beschikbaar is.

Voorzitter,

Het is voor de VVD onbestaanbaar dat wij het water in het IJsselmeer (en niet alleen het IJsselmeer) zo schoon maken dat de vis gewoonweg sterft van de honger. We zijn het water gewoonweg aan het steriliseren! We moeten de oorzaak bij de wortel aanpakken: namelijk de implementatie van EU-regelgeving zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. Is de stas bereid is om met haar collega van I&M deze richtlijnen aan te pakken? De rekening wordt nu wel erg eenzijdig bij de visser neergelegd.

Voorzitter,

In de brief die ons gisteren is toegestuurd geeft de stas aan dat de sector, sportvisserij en natuurorganisaties niet mee gaan in de oplossing waarin de partijen één jaar tijd kopen waarin maximaal 15% wordt gevist en de vissers hiervoor een compensatie krijgen. In dit jaar had men verder kunnen komen tot een definitieve en duurzame oplossing. Deze oplossing had ook de voorkeur van de VVD. Ik vraag mij af of er nog een mogelijkheid is om over dit plan tot overeenstemming te komen.

Nu ligt er een eenzijdig opgelegd plan voor, dat niets doet voor de visser, maar ook zeker niets voor de visstand en de waterkwaliteit. De VVD wil graag aan de stas vragen wat zij met dit plan gaat doen aan het herstel van de visstand? Welke natuurdoelen beoogd zij voor het IJsselmeer en welke natuurwaarden streeft zij na?

De VVD is voor een verantwoorde en duurzame oplossing voor de sector. De sector zal een transitie moeten maken, daar is het transitiefonds voor beschikbaar. De VVD wil graag van de stas weten wat de Vogelbescherming, Stichting het Blauwe Hart, de Waddenvereniging en andere natuurclubs bij gaan dragen aan dit transitiefonds?

Voorzitter,

Het onderzoek naar de visstand in relatie tot waterkwaliteit sluit hier naadloos bij aan. Slootwater is geen drinkwater! Een punt dat door de VVD keer op keer gemaakt wordt. De stas geeft aan dat een nadere studie over de KRW in 2015 beschikbaar is. De VVD wil graag weten of in deze studie de relatie waterkwaliteit en visstand wordt meegenomen.

Tot slot Voorzitter,

De VVD heeft met verbazing de brief over de regelgeving voor het bedwelmen van aal gelezen. Het gaat hier om een Nederlandse kop bovenop Europese regelgeving. Ik hoor de collega’s vaak klagen over Europese regelgeving, maar zelf zetten ze er nu moeiteloos een extra kop op. Een extra belasting voor de Nederlandse vissers. Dit geld hadden we goed kunnen gebruiken in het transitiefonds.