VVD’ers denken graag mee over mogelijkheden branche

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op woensdag 28 mei 2014, 2:04.

Op maandag 26 mei ontving RECRON VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en VVD-Kamerlid Erik Ziengs (woordvoerder recreatie en toerisme) om samen met hen twee recreatiebedrijven in Zuid-Holland te bezoeken.

De dag begon met een bezoek aan Camping De Delftse Hout (Delft). Tijdens dit bezoek kwam een aantal onderwerpen ter sprake. Zoals het feit dat recreatiewoningen, net als ‘gewone’ woningen en panden, slechts tot 50% van hun WOZ-waarde mogen worden afgeschreven. Dit terwijl het in dit geval gaat om woningen met een maximale levensduur van 10 tot 15 jaar, gezien hun aard en doelstelling. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra gaf aan zeer geïnteresseerd te zijn in mogelijke oplossingen voor dit probleem en vroeg RECRON met een voorstel te komen om dit in de wet te wijzigen.

Ook de problematiek omtrent de belasting op leidingwater, waardoor veel RECRON-leden geraakt worden en zwembaden in de problemen dreigen te komen, kon rekenen op herkenning en steun. Voor het volledig afschaffen van de belasting was Zijlstra niet direct te vinden, maar hij zag mogelijkheden voor een alternatief voorstel. In dit voorstel zouden ondernemers niet meer wettelijk verplicht moeten worden om per bezoeker minimaal 30 liter water te verversen. Zijlstra pleit ervoor om te kijken naar de waterkwaliteit en manieren om dit te verbeteren. Op die manier kan de druk en buitensporige belasting voor onze sector verlicht worden. Dat de huidige regelgeving verkeerde uitwerkingen heeft en buitensporig nadelig is voor onze sector was hem in ieder geval duidelijk. Ook hierover gaat RECRON, in overleg met woordvoerder Erik Ziengs, op korte termijn tot een alternatief proberen te komen.

Tijdens het bezoek aan outdoorcentrum Ayers Rock kon woordvoerder Erik Ziengs het niet laten om de eerste stappen richting een hoger doel te zetten. Lastenverlichting voor de sector wellicht?

De werkkostenregeling was ook een onderwerp waar Zijlstra en Ziengs zich graag over lieten bijpraten. Door deze regeling worden bedrijven met flexibele arbeidscontracten als het ware gestraft als zij bedrijfsuitjes of andere activiteiten organiseren voor hun personeel. Hoewel er niet direct een panklare oplossing kon worden aangedragen, gaven beide heren wel aan helder voor ogen te hebben gekregen welke zeer uiteenlopende problemen er in onze sector spelen. En spraken zij afsluitend beiden hun steun uit voor de sector. Daarbij werd afgesproken dat RECRON, samen met MKB-Nederland en Gastvrij Nederland aan de slag gaat om met dekkende en werkbare voorstellen te komen voor de besproken problematiek.