COM(2014)324 - Aanneming van de euro door Litouwen op 1 januari 2015 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 1 april 2020
kalender

COM(2014)324 EUe
Aanneming van de euro door Litouwen op 1 januari 2015

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de aanneming van de euro door Litouwen op 1 januari 2015

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the adoption by Lithuania of the euro on 1 January 2015
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer†i COM(2014)324 NLEN
Extra COM-nummers COM(2014)324
Procedurenummer†i 2014/0170(NLE)
Celex-nummer†i 52014PC0324

2.

Key dates

Document 04-06-2014
Online publicatie 04-06-2014
Besluit 23-07-2014; Besluit 2014/509
Bekendmaking in Publicatieblad†i 31-07-2014; PB L 228 p. 29-32

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.