Vertrek Martine Baay uit Tweede Kamerfractie

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op donderdag 29 mei 2014, 2:41.

Persmededeling 28 mei 2014

De Tweede Kamerfractie 50PLUS wil oprecht en op integere wijze haar politieke idealen realiseren. Het is triest te moeten constateren dat een onherstelbare vertrouwensbreuk is opgetreden tussen de twee leden van de fractie van 50PLUS. Dit houdt in dat mevrouw mr.M.H.H. Baay-Timmerman geen deel meer uitmaakt van de fractie van 50PLUS.

Mevrouw Baay heeft echter zelf te kennen gegeven haar Kamerlidmaatschap te willen continueren. Norbert Klein, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie 50PLUS, zal doorgaan met het realiseren van de idealen waar 50PLUS voor staat.

De Voorzitter van de Tweede Kamer mevrouw A. van Miltenburg is inmiddels hierover geïnformeerd.

Volgens het reglement van Orde van de Tweede Kamer artikel 11 blijft Norbert Klein de fractie 50PLUS. Mevrouw Baay-Timmerman vormt nu de fractie Baay-Timmerman. (zie ook de website van de Tweede Kamer, www.tweedekamer.nl)