Toegankelijk onderwijs voor iedere student en investeren in kwaliteit

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op woensdag 28 mei 2014, 16:33.

Met de introductie van het studievoorschot investeren we tot maximaal 1 miljard euro in het onderwijs en zorgen we dat iedere jongere die wil studeren, kan studeren. Daarom ben ik blij met het akkoord over het sociaal leenstelsel dat vandaag is gesloten tussen GroenLinks, D66, VVD en PvdA.

Door het behoud van de ov-kaart voor studenten en de invoering van een ov-kaart voor minderjarige mbo’ers, kan iedere jongere kosteloos naar studie of stage reizen. En door verhoging van de aanvullende beurs krijgen kinderen van ouders met een lager inkomen een extra steuntje in de rug. Het studievoorschot borgt de toegankelijkheid en bevordert de kwaliteit van ons onderwijs.

Voor de PvdA staat voorop dat iedere jongere die wil studeren kan studeren. Het is daarbij van belang dat studenten naar hun studie of stage kunnen reizen. Met het behoud van de ov-kaart kunnen zij dit kosteloos blijven doen. Daarnaast gaat een lang gekoesterde wens van de PvdA in vervulling om ook minderjarige mbo-studenten een ov-kaart te geven. Zodat ook zij zonder belemmeringen naar school kunnen reizen.

De kosten van de studie worden door omzetten van de basisbeurs in een sociaal leenstelsel eerlijker verdeeld. Voor kinderen van ouders met een lager inkomen blijft de aanvullende beurs niet alleen bestaan, maar wordt deze zelfs verhoogd. Door de aanvullende beurs voor deze studenten met 100 euro per maand te verhogen blijft het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk.

Met het akkoord dat nu is gesloten investeren we tot maximaal 1 miljard euro in de kwaliteit van het onderwijs. Geld dat we kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld betere docenten, meer contacturen en persoonlijke begeleiding van studenten. Zo realiseren we het beste onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.