Brief regering; Reactie op de initiatiefnota - Initiatiefnota van het lid Omtzigt omtrent een gele kaart procedure met betrekking tot een ingrijpend voorstel van de Europese Commissie aangaande het Nederlandse pensioenstelsel

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 33933 - Initiatiefnota omtrent een gele kaart procedure tegen het Commissievoorstel aangaande het Nederlandse pensioenstelsel.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Omtzigt omtrent een gele kaart procedure met betrekking tot een ingrijpend voorstel van de Europese Commissie aangaande het Nederlandse pensioenstelsel; Brief regering; Reactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt ten aanzien van de IORP-richtlijn
Document­datum 26-05-2014
Publicatie­datum 26-05-2014
Nummer KST339333
Kenmerk 33933, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 933

Initiatiefnota van het lid Omtzigt omtrent een gele kaart procedure met betrekking tot een ingrijpend voorstel van de Europese Commissie aangaande het Nederlandse pensioenstelsel

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2014

Op verzoek van uw Kamer reageer ik met deze brief op de initiatiefnota van dhr. Omtzigt omtrent een gele kaart-procedure met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie ter herziening van de IORP-richtlijn (2003/41 EG)(Kamerstuk 33 933, nr. 2).

Voor een goede analyse van alle elementen van de initiatiefnota heeft het kabinet meer tijd nodig dan de gevraagde termijn. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van het kabinet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.