Ouders behouden stem in het onderwijs

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op vrijdag 16 mei 2014, 2:59.

1.

Alle ouders willen het beste onderwijs voor hun kind. Ik vind het dan ook belangrijk dat ouders vertegenwoordigd zijn om problemen aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Daarom hebben mijn VVD-collega Anne-Wil Lucas en ik ervoor gezorgd dat er geld beschikbaar blijft voor één centrale ouderorganisatie. Zodat ouders de belangen van hun kinderen kunnen blijven verdedigen.

Tot voor kort waren er verschillende ouderorganisaties, die allemaal apart subsidie ontvingen. Het kabinet wilde de subsidie voor al deze organisaties stopzetten. Dit vond ik geen verstandig besluit, ouders hebben immers een belangrijke stem in het onderwijs. Het is daarom ook goed dat zij worden vertegenwoordigd. Er moest echter wel een einde komen aan de versnippering in de ouderorganisaties. Ik wil toe naar één organisatie, en die is er nu in de vorm van de Landelijke Ouderraad.

De Ouderraad doet belangrijk werk, zoals het verstrekken van informatie aan ouders via hulplijn 5010. Hier kunnen ouders terecht als zij vragen hebben over het onderwijs en het biedt tevens een ombudsfunctie die ouders de kans geeft om misstanden te bespreken. Gezien de vele telefoontjes die er jaarlijks binnenkomen, is het belangrijk dat deze lijn behouden blijft.

Op zaterdag 29 maart was ik bij de startbijeenkomst van de Landelijke Ouderraad, die de belangen van schoolgaande kinderen behartigt. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst werd besproken welke doelstellingen de organisatie nastreeft. Ik vond het bijzonder hierbij aanwezig te zijn geweest en te zien hoe een motie uit de Tweede Kamer daadwerkelijk vorm krijgt. Ik wens de raad heel veel succes bij het vertegenwoordigen van alle ouders die, net als ik, het beste onderwijs voor alle kinderen willen.

Pvda.nl op 4 april 2014